Kursen om värmesystem ger kunskap om grunderna du behöver känna till för det vardagliga arbetet med värmesystemet i din fastighet.

Från värmeproduktion via värmecentralen till värmetillförsel. Du får lära dig om vanliga brister i värmesystem och vad dessa kan innebära för funktion och energianvändning. Vi går igenom vardagliga utmaningar och hur du löser dem.

I kursen tas bland annat detta upp: