INNEHÅLL

Denna utbildning handlar om hur du arbetar med energioptimering i praktiken – från att identifiera åtgärder som har stor effekt till att planera för införande av konkreta inställningar i styrsystem.

Vi går igenom vilka som är de vanligaste bristerna i byggnader och vilka åtgärder som bäst effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm. 

Kursen är utformad för att engagera dig som deltagare och för att utmana genom en balans av teori och övningar/diskussioner. Den innehåller bland annat följande moment: 

UTBILDNINGSMÅL

Målet med kursen är att lära dig identifiera vilka installationer som har störst effektiviseringspotential. Efter kursen kommer du att bli mer säker på att identifiera brister i befintliga byggnader. Du kommer att ha en ökad kunskap om driftfall för god inomhusmiljö och energioptimerad drift.

MÅLGRUPP

Drifttekniker och Driftingenjörer.

UTBILDNINGSLEDARE

Mats Åström arbetar som energisamordnare och energiexpert. Han är även projektör och installationssamordare, och energiutredningar har varit en naturlig del av Mats arbete. Med drygt 30 års erfarenhet av att arbeta med bygg- och energifrågor har Mats en bred kunskap om energifrågor genom hela byggprocessen och vet vilka parametrar som är avgörande för att erhålla en energieffektiv byggnad i förvaltningsskedet och hur det följs upp. Mats har varit energisakkunnig i ett antal av Stockholms mest komplexa och uppmärksammade projekt.

DETALJER

Utbildningen består dels av teori, dels ett mer praktisk moment med grupparbete kopplat till styrsystem och energioptimering i befintliga byggnader.