INNEHÅLL

Ventilation, värme och kyla hänger ihop. Kursen ger dig kunskap om grunderna du behöver känna till för det vardagliga arbetet med värmesystemet i din fastighet. Från värmeproduktion via värmecentralen till värmetillförsel. Du får lära dig om vanliga brister i värmesystem och vad dessa kan innebära för funktion och energianvändning. Vi går igenom vardagliga utmaningar och hur du löser dem.

I kursen tas bland annat detta upp:

UTBILDNINGSMÅL

Förstå värmesystemets syfte och förutsättningar för att skapa ett gott inomhusklimat på ett energieffektivt sätt. Ge kunskap i värmeteknik och kunna åtgärda vardagliga fel och brister.

MÅLGRUPP

Drifttekniker, fastighetsskötare, bovärdar, fastighetsförvaltare, miljöinspektörer.

FÖRKUNSKAPER

Arbetserfarenhet i byggnader.

UTBILDNINGSLEDARE

Kursen leds av Per Edsbäcker som är certifierad energiexpert med 13 års erfarenhet.