INNEHÅLL

Ventilation, värme och kyla hänger ihop. Kursen ger dig kunskap om grunderna du behöver känna till för det vardagliga arbetet med värmesystemet i din fastighet. Från värmeproduktion via värmecentralen till värmetillförsel. Du får lära dig om vanliga brister i värmesystem och vad dessa kan innebära för funktion och energianvändning. Vi går igenom vardagliga utmaningar och hur du löser dem.

I kursen tas bland annat detta upp:

UTBILDNINGSMÅL

Förstå värmesystemets syfte och förutsättningar för att skapa ett gott inomhusklimat på ett energieffektivt sätt. Ge kunskap i värmeteknik och kunna åtgärda vardagliga fel och brister.

MÅLGRUPP

Drifttekniker, fastighetsskötare, bovärdar, fastighetsförvaltare, miljöinspektörer.

FÖRKUNSKAPER

Arbetserfarenhet i byggnader.

UTBILDNINGSLEDARE

Kursen leds av Per Edsbäcker som har 14 års erfaranhet som energikonsult, är certifierad energikartläggare och certifierad energiexpert. Per har genomfört ett stort antal energideklarationer, energikartläggningar och energiutredningar vilket gett honom stor förståelse för energieffektivisering i byggnader.