INNEHÅLL 

Rätt optimerade system har en stor påverkan på energikostnaderna och inomhusklimatet. Kursen om styr och regler behandlar värmesystem och ventilation och är en teknikutbildning för driftpersonal på en grundläggande nivå.

Kursen ger förståelse för inomhusmiljö och energianvändning genom gemensamma problemlösningar och analyser utifrån verkliga exempel. 

Under kursen kommer vi också analysera och tolka driftbilder. Med särskilt fokus på avläsning och förståelse för systemets uppbyggnad och reglering går vi igenom symboler och flöden för olika system och gör felsökningar i system som felar.

UTBILDNINGSMÅL

Du lär dig om hur du kan skapa ett bra inomhusklimat med en effektiv energianvändning. Genom kursen får du en grundläggande förståelse för de energitekniska systemen och kunskap om att läsa av, analysera och felsöka driftbilder.

MÅLGRUPP

Drifttekniker, fastighetsskötare, bovärdar, fastighetsförvaltare.

FÖRKUNSKAPER

Arbetserfarenhet i byggnader, kursen är på grundläggande nivå.

UTBILDNINGSLEDARE

Kursen leds av Jonas Pettersson som arbetar med driftövervakning i styrsystem och har utvecklat en styrstandard åt en av Akteas största kunder. Jonas är certifierad energiexpert, med 10 års erfarenhet som elektriker innan han utbildade sig till energispecialist.