INNEHÅLL

I kursen går vi på en grundläggande och översiktlig nivå igenom de processer du bör känna till för att vara trygg i ditt val av solcellssystem för din fastighet.

Kursen berör solcellssystemets teknik och förutsättningar, så som solcellssystemets uppbyggnad, vilka tak som är lämpliga för solceller och vad som driver kostnader, nyckeltal och förväntad produktion.

Vi går också igenom aktuella lagar som berör solcellsinstallationer och hur du tar projektet vidare till upphandling och installation.

UTBILDNINGSMÅL

Efter kursen kommer du ha en grundläggande förståelse för helheten kring en solcellsinvestering för en fastighet ur ett tekniskt, ekonomiskt och regelmässigt perspektiv. Du kommer ha en förståelse för hur solcellen, modulen och systemet fungerar. Vad som avgör en investerings lönsamhet och vet vad du behöver göra inför en upphandling. Du lär dig också vilka tak som lämpar sig för solceller och har en känsla för nyckeltal för en solcellsanläggning.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som är energiingenjör, jobbar med affärsutveckling, fastighetsprojekt och förvaltning samt miljö- och hållbarhetschefer. Utbildningen är också givande för bostadsrättsföreningar som funderar på att investera i solceller.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper inom energi.

UTBILDNINGSLEDARE

Eric Olsson är specialist på solenergi med erfarenhet av solcellsentreprenader, projektering och projektledning av större anläggningar åt kommersiella fastighetsbolag. Eric är utbildad civilingenjör i maskinteknik med inriktning kraftverksteknik och har arbetat som energikonsult i 8 år.