INNEHÅLL

Vad som ingår i rollen som fastighetsförvaltare kan skilja sig åt, men i regel är det ett brett spann av uppgifter och konstant mycket att göra. I den här kursen fokuserar vi på de vardagliga utmaningarna inom energi för dig som arbetar med övergripande fastighetsförvaltning. Utbildningen ger dig den uppdaterade verktygslåda du behöver för att få koll på och optimera de återkommande insatserna som krävs i en energifokuserad förvaltning.

Kursen hjälper dig att arbeta proaktivt och nära hyresgästerna. Du lär dig förekomma problem och onödig energianvändning. Du får förståelse för hur du ska prioritera för att uppnå bästa resultat för din organisation och hur du skapar ordning och reda i förvaltningen.

Vi går bland annat igenom:

  • Energibesiktning, långsiktiga planer, mål och krav – vad som styr dessa och hur man anpassar förvaltningsarbetet därefter
  • Omvärldsbevakning – vad som är på gång nu och hur det påverkar förvaltarrollen
  • Vad som behövs upprätta system för långsiktiga rutiner och vilka mervärden det innebär
  • Checklistor, rutiner och kontroller – vilka är kontrollpunkterna? Hur leder man och eller beställer man driften och den tekniska förvaltningen på bästa sätt?
  • Hyresgästanpassning och vad det innebär för förvaltningen för bästa energimässiga resultat
  • Regelbunden energiuppföljning – smarta knep för effektiv återkommande energiuppföljning. Lär dig hitta fel och avvikelser och få tips på vad man bör fokusera på

UTBILDNINGSMÅL

Målet är att ge dig kunskap och trygghet kring återkommande insatser i en energifokuserad fastighetsförvaltning. Du får kännedom om var, när och hur aktiviteterna genomförs på bästa sätt.

MÅLGRUPP

Fastighetsförvaltare.

FÖRKUNSKAPER

Förståelse för förvaltarrollen och dess utmaningar.

UTBILDNINGSLEDARE

Magnus Stjerndahl är certifierad energiexpert och projektledare. Genom åren har Magnus samordnat och genomfört energikartläggningar och arbetat med att implementera samt följa upp åtgärdsförslag för energieffektivisering. Han har även byggt upp system för strukturerat energiarbete i företag och haft utbildningsansvar för en lång rad kurser i energieffektivisering och installationsteknik.