Rätt optimerade system och ett bra klimatskal har en stor påverkan på energikostnader och inomhusklimat. Kursen om styr- och reglerteknik är en teknikutbildning som riktar sig mot driftpersonal på en grundläggande nivå.

Under kursen kommer vi analysera och tolka driftbilder. Med fokus på avläsning och förståelse för systemets uppbyggnad och reglering går vi igenom symboler och flöden för olika system och gör felsökningar i system som felar.