INNEHÅLL

Denna utbildning handlar om hur du arbetar med energioptimering i praktiken – från att identifiera åtgärder som har stor effekt till att planera för införande av konkreta inställningar i styrsystem.

Vi går igenom vilka som är de vanligaste bristerna i byggnader och vilka åtgärder som bäst effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm. 

Kursen är utformad för att engagera dig som deltagare och för att utmana genom en balans av teori och övningar/diskussioner. Den innehåller bland annat följande moment: 

UTBILDNINGSMÅL

Målet med kursen är att lära dig identifiera vilka installationer som har störst effektiviseringspotential. Efter kursen kommer du att bli mer säker på att identifiera brister i befintliga byggnader. Du kommer att ha en ökad kunskap om driftfall för god inomhusmiljö och energioptimerad drift.

MÅLGRUPP

Drifttekniker och Driftingenjörer.

UTBILDNINGSLEDARE

Mats Åström är en erfaren och etablerad konsult inom energi och miljö gällande såväl tekniska installationer som inomhusmiljö. Mats är en flitigt anlitad föreläsare som kan dela med sig av verkliga exempel från bred praktisk erfarenhet.

DETALJER

Utbildningen består av två delar, där den första omfattar 1,5 dags teori i klassrumsform. Den sista halvdagen blir mer praktisk med grupparbete kopplat till styrsystem och energioptimering i befintliga byggnader i ert fastighetsbestånd.