Det är frågorna i en förstudie som Aktea deltar i på uppdrag av Energieffektiviseringsföretagen och med finansiering från Energimyndigheten.

Projekt ”Zero by Sweden” utgår från en vision om energimässigt självförsörjande stadsdelar i främst Sydostasien och andra snabbväxande regioner. Avsikten med satsningen är att bilda kluster av svenska företag inom energiområdet för att öka exporten. Affärsutbyte med andra länder kan även ge kunskap som kan användas i Sverige.

Den 27 mars, kl 13-16, håller EEF en hearing om tänkt upplägg av detta kluster. Anmälan kan göras via denna länk: https://goo.gl/forms/kIt31h7tbiCDFaJg1